História

Obec Sklené Teplice je kúpeľná obec.

Prvá písomná zmienka o obci Sklené Teplice sa datuje do roku 1340, kedy sa nazývala Topliche. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1388 je písomne doložený názov Theplica, z roku 1773 Skleno Teplicze, z roku 1920 Sklenô, Sklené Teplice, z roku 1927 Sklené Teplice, po maďarsky sa obec nazývala Barsszklenó, Szklenófurdo, po nemecky Glashutten bei Schemnitz a Gas-Hutten, po latinsky Szkleno-Thermae.

Obec Vydrica: koncom 13. storočia sa nazývala Widercz, z rokov 1301 – 1342 je písomne doložený názov Ketvidriche.

Obec Nade: názov Nade je písomne doložený z konca 13.storočia.

V roku 1340 obec pôvodne patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, časť panstvu Šášov, ktoré v roku 1388 získalo celú obec. V polovici 14. storočia založili skláreň, v roku 1373 je doložená existencia mýta.

V chotári stál hrad Teplica, doložený v roku 1456, keď ho dobili Jistrovci. V roku 1471 poškodilo hrad vojsko poľského kráľa Kazimíra. Zanikol po roku 1602.

V roku 1534 obec mala 3 porty, v roku 1601 33 domov, mlyn a krčmu, v roku 1715 mlyn a 19 daňovníkov, z toho 6 remeselníkov, v roku 1828 46 domov a 321 obyvateľov. Teplé pramene využívali pri práci v taviacich peciach pri zhutňovaní štiavnického striebra.

V roku 1786 sa tu konal prvý medzinárodný prírodovedný zjazd, ktorý rokoval o novej metóde amalgamizácie, objavenej I. A. Bornom. Zúčastnili sa na ňom poprední vedci.Vydrica: Obec sa spomína koncom 13. storočia, Vydrický vrch už v roku 1075. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, mestu Banská Štiavnica, v roku 1388 panstvu Šášov. Naposledy sa spomína v roku 1752.Nade: Obec sa spomína koncom 13. storočia. Patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku.

Za I. ČSR obyvatelia pracovali v banskom priemysle, v kúpeľníctve, časť v poľnohospodárstve, V roku 1962 bol založený štátny majetok. Neskôr väčšina obyvateľov pracovala v priemysle (Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom), v miestnych kúpeľoch a v poľnohospodárstve.

Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Nová Baňa, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický.

Pridaj komentár

© 2024: Sklené Teplice | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress